عارفانه ها

اخلاص: یکتایی در "زیستن"، یک تویی در "عشق"!                                                                                                    دکتر شریعتی
/ 34 نظر / 27 بازدید

نام تو به صد زبان

خدایم! دست یاری ات را به سویم بگشا و یاری ام ده، تا تمامی آرزوهایم به ثمر نشینند.                                                                          گوروبانی
/ 64 نظر / 33 بازدید
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
1 پست
خدا
4 پست
دریا
1 پست
ساحل
1 پست
آسمان
2 پست
عارفانه
2 پست
عاشقانه
3 پست
آرزو
2 پست
ناز
1 پست
خواهش
1 پست
عشق
1 پست
نیایش
2 پست
سکوت
2 پست
زندگی
4 پست
یاس
1 پست
دلتنگ
1 پست
کویر
1 پست
دلنوازان
1 پست