# آسمان

عارفانه ها

اخلاص: یکتایی در "زیستن"، یک تویی در "عشق"!                                                                                                    دکتر شریعتی
/ 34 نظر / 25 بازدید